تخفیف
رزرو آنلاین پشتیبانی
آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

مطالعه‌ی نظرات و پرسش‌ها

داوطلبان علاقه‌مند به رشته هوشبری که در کنکور تجربی سال ۱۴۰۱ شرکت کرده‌اند، می‌توانند در صفحه زیر از آخرین رتبه قبولی هشبری سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ مطلع شوند. این رتبه‌ها برای انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب بهتری داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه 1

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولی
۲۷۰۸تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران
۵۱۰۸تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۱۳۲تهراندانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۲۷۲تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران
۷۰۲۷شهرکرددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۰۳۱۹تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
۷۴۶۸ساوهدانشکده علوم پزشکی ساوه
۷۵۶۹فسادانشگاه علوم پزشکی فسا
۸۰۹۳کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان
۸۴۷۶کاشاندانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری در منطقه یک

آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه 2

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولی
۷۷۲۲تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران
۸۶۳۲کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۳۲۹۴کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۱۷۵۴کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۲۹۱۳کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۳۶۱۹استهباندانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان)
۱۳۹۳۶بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۱۴۱۵۴کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۵۴۹۳همداندانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۶۰۷۰زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان
آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری در منطقه دو

آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه 3

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولی
۲۶۲۶۷ایرانشهردانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
۷۷۶۲تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز
۷۶۴۴شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز
۸۰۴۶تهراندانشگاه علوم پزشکی ایران
۸۹۶۲فسادانشگاه علوم پزشکی فسا
۱۰۸۹۶گراشدانشکده علوم پزشکی گراش
۱۱۳۲۸جهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم
۱۳۸۶۱بویر احمد(یاسوج)دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۱۷۰۹گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۲۱۴۲بیرجنددانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری در منطقه سه
آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

نظرات و پرسش‌ها

پرسش یا دیدگاه خود را مطرح نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب زیر به شما پیشنهاد می‌شود

رزرو آنلاین پشتیبانی