کنکور99

آموزش توان

توان – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت اول – دکتر فضایلی

آموزش توان

عبارات جبری – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت دوم- دکتر فضایلی

آموزش توان

عبارات جبری – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت اول – دکتر فضایلی

ویژگی‌‌های مکان مطالعه

ویژگی‌‌های مکان مطالعه خوب باید چگونه باشد ؟

راهکار افزایش تراز

مطالعه‌ی زیاد و تراز کم! چرا؟

تحلیل آزمون مهمه ؟

آزمون بدون تحلیل ! اتلاف وقت و سرمایه طلایی

روش مطالعه دینی کنکور

روش مطالعه دین و زندگی کنکور

بهترین ازمون ازمایشی

بهترین آزمون آزمایشی کدام است؟

کارگاه فیزیک

کارگاه آموزشی فیزیک شماره 1

تکنیک های تند خوانی

تند خوانی برای کنکور

رزور نوبت مشاوره
05137617957
09151031497