اخبار گروه آموزشی برنا

اخبار گروه آموزشی برنا و اطلاعیه های مهم

نمایندگی آزمون سنجش در مشهد

نمایندگی آزمون سنجش در مشهد

کلاس تقویتی ریاضی ویژه تابستان

کلاس تقویتی ریاضی ویژه تابستان

کلاس تابستانی اوقات فراغت مشهد

کلاس تابستانی اوقات فراغت مشهد

کلاس تقویتی ویژه دوره اول ابتدایی : کلاس اول، دوم و سوم

کلاس تقویتی ویژه دوره اول ابتدایی : کلاس اول، دوم و سوم

کلاس های آمادگی امتحانات ترم اول

کلاس های آمادگی امتحانات ترم اول

کارگاه روش های مطالعه ویژه امتحانات پایان ترم

کارگاه روش های مطالعه ویژه امتحانات پایان ترم

آغاز ثبت نام کلاس های ترم جدید

آغاز ثبت نام کلاس های ترم جدید

افتتاح سایت گروه آموزشی برنا

افتتاح سایت گروه آموزشی برنا

رزور نوبت مشاوره
05137617957
09151031497