شروع از دی برای کنکور

از حالا شروع کنم میتونم کنکور رو خوب بدم و موفق باشم ؟

از حالا شروع کنم میتونم کنکور رو خوب بدم و موفق باشم ؟