برچسب: دانلود

آموزش توان
دانلود

توان – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت دوم – دکتر فضایلی

توان موضوع فیلم آموزشی هستش که امروز براتون آماده سازی کردیم. تمامی دوستان از کلاس هفتم تا دوازدهم در کلیه رشته های تحصیلی میتونند قسمت دوم فیلم رو نگاه کنند تا انشالله با مفاهیم اساسی توان آشنایی پیدا کنند. این قسمت شامل آموزش ضرب و تقسیم اعداد تواندار می باشد.

ادامه
آموزش توان
دانلود

توان – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت اول – دکتر فضایلی

توان موضوع فیلم آموزشی هستش که امروز براتون آماده سازی کردیم. تمامی دوستان از کلاس هفتم تا دوازدهم در کلیه رشته های تحصیلی میتونند قسمت دوم فیلم رو نگاه کنند تا انشالله با مفاهیم اساسی توان آشنایی پیدا کنند. این قسمت شامل آموزش مفهوم اصلی توان هستش. دکتر فضایلی فضایلی

ادامه
آموزش توان
دانلود

عبارات جبری – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت دوم- دکتر فضایلی

عبارات جبری موضوع فیلم آموزشی هستش که امروز براتون آماده سازی کردیم. تمامی دوستان از کلاس هفتم تا دوازدهم در کلیه رشته های تحصیلی میتونند قسمت دوم فیلم رو نگاه کنند تا انشالله با مفاهیم اساسی عبارات جبری آشنایی پیدا کنند. این قسمت شامل آموزش محاسابات جمع و تفریق و

ادامه
آموزش توان
دانلود

عبارات جبری – فیلم آموزشی ریاضی – قسمت اول – دکتر فضایلی

عبارات جبری موضوع فیلم آموزشی هستش که امروز براتون آماده سازی کردیم. تمامی دوستان از کلاس هفتم تا دوازدهم در کلیه رشته های تحصیلی میتونند قسمت اول فیلم رو نگاه کنند تا انشالله با مفاهیم اساسی عبارات جبری آشنایی پیدا کنند. این قسمت شامل معرفی عبارت جبری و توضیحات ساده

ادامه