برچسب: بهترین مشاور تحصیلی مشهد

کارگاه آموزشی
اخبار

برگزاری کارگاه های مشاوره ای ویژه مدارس

گروه آموزشی و مشاوره ای برنا یکی از مراکز مشاوره برجسته و با سابقه در مشهد با هدف رشد و ارتقای سطح علمی دانش آموزان و برقراری عدالت آموزشی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره ای در سطح مدارس نموده است. این کارگاه های با موضوعات مختلف آموزشی

ادامه