تخفیف
رزرو نوبت پشتیبانی

دعوت به همکاری

موسسه برنا دعوت به همکاری می نماید. کلیه عزیزانی که تمایل به کار تدریس و مشاوره تحصیلی دارند میتواند ضمن ارسال رزومه خود از مزایای همکاری با موسسه برنا بهره مند گردند. کلیه عزیزان دانشجو در رشته های پزشکی ،مهندسی ، فرهنگیان و روانشناسی می توانند به عنوان همکار مشاور مشغول به همکاری شوند. همچنین عزیزان فرهنگی به عنوان دبیر در مقاطع مختلف میتوانند مشغول به تدریس گردند.

تلفن های موسسه :
05137629892-09151031497-09304607291

رزرو نوبت پشتیبانی