حذفیات کنکور تجربی 1400

حذفیات کنکور تجربی 1400

حذفیات کنکور تجربی 1400 به صورت رسمی توسط سازمان سنجش اعلام گردیده است. در این مقاله قصد داریم تا این حذفیات را بررسی نماییم. این حذفیات به علت پاندامی کرونا و طبق مصوبه آموزش و پرورش در کنکور 1400 اعمال گردیده است.

حذفیات کنکور تجربی 1400 دروس عمومی

در دروس عمومی حذفیات کنکور تجربی 1400 به صورت زیر می باشد که به بررسی آن خواهیم پرداخت .

حذفیات ادبیات کنکور تجربی 1400

درس ادبیات یکی از دروس بسیار مهم در رشته تجربی می باشد. ضریب این درس در کنکور تجربی 4 می باشد. تعداد سوالات 25 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 18 دقیقه است. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس ادبیات عبارتند از :

 • فارسی 3 پایه دوازدهم ( گنج حكمتها، روانخوانيها و شعرخوانيها )

حذفیات عربی کنکور تجربی 1400

درس عربی جزء دروس بسیار مهم در رشته تجربی می باشد. ضریب این درس در کنکور تجربی 2 می باشد. تعداد سوالات 25 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 20 دقیقه است. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس عربی عبارتند از :

 • عربی 1 دهم ( بخش البحث العلمي )
 • عربی 2 یازدهم ( بخش المعربات الفارسية – بخش البحث العلمي )
 • عربی 3 دوادزهم ( بخش البحث العلمي و بخش خوب است بدانيم صفحه 21 )

حذفیات دینی کنکور تجربی 1400

درس دینی جزء دروس بسیار مهم و در حین حال ساده در رشته تجربی می باشد. ضریب این درس در کنکور تجربی 3 می باشد. تعداد سوالات 25 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 17 دقیقه است. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس دینی عبارتند از :

 • دینی1 دهم ( 1.آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان گنجانيده شده است، به هيچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمة آيات مد نظر نيست. 2 .فعاليتهاي داراي علامت ستاره (*) 3 .محتواي بخشهاي بیشتر بدانیم ،پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها . برداشت ها )
 • دینی2 یازدهم ( 1.آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان گنجانيده شده است، به هيچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمة آيات مد نظر نيست. 2 .فعاليتهاي داراي علامت ستاره (*) 3 .محتواي بخشهاي بیشتر بدانیم ،پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها . برداشت ها 4- باتوجه به تفاوت برخی از کتب استان ها : از مبحث ” حركت زمين” و شش خد ادامه آن در صفحه 42 سوالي طرح نگردد. صفحه 54 خط دهم از عبارت زير كه در سال 99 به كتاب اضافه شده است. سوال طراحي نشود: هم چنين آنان از چنان بينش عميقي برخوردارند كه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمي شوند. )
 • دینی 3 دوادزهم ( 1.آيات ابتداي هر درس صرفاً براي قرائت در ابتداي كلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان گنجانيده شده است، به هيچ وجه مفهوم ، محتوا و ترجمة آيات مد نظر نيست. 2 .فعاليتهاي داراي علامت ستاره (*) 3 .محتواي بخشهاي بیشتر بدانیم ،پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها . برداشت ها )

حذفیات زبان کنکور تجربی 1400

درس زبان جزءدروس بسیار مهم در رشته تجربی می باشد. ضریب این درس در کنکور تجربی 2 می باشد. تعداد سوالات 25 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 20 دقیقه است. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس زبان انگلیسی عبارتند از :

 • بخشهاي learned you What از كتابهاي پايه دهم، يازدهم و دوازدهم

حذفیات کنکور تجربی 1400

حذفیات کنکور تجربی 1400 دروس تخصصی

در دروس تحصصی حذفیات کنکور تجربی 1400 نیز توسط سازمان سنجش به صورت زیر اعلام گردیده است.

حذفیات زمین شناسی کنکور تجربی 1400

درس زمین شناسی جزءدروس کم اهمیت در رشته تجربی می باشد. بسیاری از داوطلبان با توجه به ضریب صفر آن در رشته های پزشکی آن را سفید باقی می گذارند. البته اگر میخواهید داروسازی قبول شوید باید این درس را نیز پاسخ بدهید. تعداد سوالات 25 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 20 دقیقه است. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس زمین شناسی عبارتند از :

 • بيشتر بدانيدها و مفاخر ايران و جهان
  شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان 1400

حذفیات ریاضی کنکور تجربی 1400

درس ریاضی جزء دروس با اهمیت در رشته تجربی می باشد. بسیاری از داوطلبان با توجه به ضعف در پایه ریاضیات این درس را به خوبی پاسخ نمی دهند و لذا رتبه های مناسبی کسب نمی کنند. تعداد سوالات 30 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 47 دقیقه است. ضریب درس ریاضی در کنکور تجربی 2 می باشد. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس ریاضی عبارتند از :

 • ریاضی 1 دهم ( تمام مطالب بخش خواندنيهاي كتاب )
 • ریاضی 2 یازدهم ( تمام مطالب بخش خواندنيهاي كتاب )
 • ریاضی 3 دوازدهم ( تمام مطالب بخش خواندنيهاي كتاب )

.حذفیات زیست کنکور تجربی 1400

درس زیست مهم ترین درس در رشته تجربی می باشد. با توجه به ماهیت درس زیست و نیاز به مرور و تکرار فراوان توصیه میکنیم حتما این درس و حذفیات مربوطه را بررسی نمایید. تعداد سوالات 50 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 36 دقیقه است. ضریب درس زیست در کنکور تجربی 4 می باشد. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس زیست عبارتند از :

 • زیست 1 دهم ( مطالبي كه با عنوان ((بيشتر بدانيد)) و ((واژه شناسي)) – پرسشهاي عددي و محاسباتي به هرشكل و در هر سطحي – فرمول ساختاري مواد شيميايي – پرسش از شكل هايی در كتاب درسی كه با ((غيرمجاز بودن طرح سؤال)) مشخص شده اند. )
 • زیست 2 یازدهم ( مطالبي كه با عنوان ((بيشتر بدانيد)) و ((واژه شناسي)) – پرسشهاي عددي و محاسباتي به هرشكل و در هر سطحي – فرمول ساختاري مواد شيميايي – پرسش از شكل هايی در كتاب درسی كه با ((غيرمجاز بودن طرح سؤال)) مشخص شده اند. )
 • زیست 3 دوازدهم ( مطالبي كه با عنوان ((بيشتر بدانيد)) و ((واژه شناسي)) – پرسشهاي عددي و محاسباتي به هرشكل و در هر سطحي – فرمول ساختاري مواد شيميايي – پرسش از شكل هايی در كتاب درسی كه با ((غيرمجاز بودن طرح سؤال)) مشخص شده اند. )

حذفیات فیزیک کنکور تجربی 1400

درس فیزیک جزءدروس با اهمیت در رشته تجربی می باشد. بسیاری از داوطلبان با توجه به ضعف در محاسبات این درس را به خوبی پاسخ نمی دهند و لذا رتبه های مناسبی کسب نمی کنند. تعداد سوالات 30 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 37 دقیقه است. ضریب درس ریاضی در کنکور تجربی 2 می باشد. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس ریاضی عبارتند از :

 • فیزیک 1 دهم ( تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت هاي تحقيقی، جدولها، پيوستها، واژهنامه ها و اطلاعات و داده هاي ريز و جزئي تصاوير كيه دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد. )
 • فیزیک 2 یازدهم (تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت هاي تحقيقی، جدولها، پيوستها، واژهنامه ها و اطلاعات و داده هاي ريز و جزئي تصاوير كيه دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد. در بسياري از قسمتهای كتاب درسي، محدوديتهايی در آموزش و ارزشيابی بيان شده است كه در طراحي سؤالات الزاما رعايت ميشوند. مانند بررسی حالتهايی كه نيروها و ميدان هاي الكتريكي هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا حل
 • مدارهاي چند حلقهاي كه در حلقه های مختلف از باتري استفاده ميشود و همچنين ساير به هم بستنهای مقاومتها به غير از به هم بستن متوالي و موازي جزء اهداف برنامه درسي اين كتاب نبوده و الزاما در طراحي سوالات مد نظر قرار نميگيرد. )
 • فیزیک 3 دوازدهم ( تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت هاي تحقيقی، جدولها، پيوستها، واژهنامه ها و اطلاعات و داده هاي ريز و جزئي تصاوير كيه دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده های مندرج در برخي از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد. در بسياري از قسمتهاي كتاب درسي، محدوديت هايی در آموزش و ارزشيابی بيان شده است كه در طراحي سوالات الزاما رعايت مي شوند . مانند بررسی حالتهايی كه نيروها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا كليه حاليت هايی كه در آنها نياز به تجزيه بردار است ، جزء اهداف برنامه درسي اين كتاب نبوده و الزاما در طراحي سواالت مد نظر قرار نمي گيرد )
  تعویق کنکور سراسری 1400

حذفیات شیمی کنکور تجربی 1400

درس شیمی جزء دروس با اهمیت در رشته تجربی می باشد. بسیاری از داوطلبان با توجه به ضعف در محاسبات و وقت گیر بودن سوالات شیمی این درس را به خوبی پاسخ نمی دهند و لذا رتبه های مناسبی کسب نمی کنند. تعداد سوالات 35 و زمان پیشنهادی پاسخگویی 35 دقیقه است. ضریب درس ریاضی در کنکور تجربی 2 می باشد. مطابق بخش نامه وزرات آموزش و پرورش حذفیات کنکور تجربی 1400 در درس ریاضی عبارتند از :

 • شیمی 1 دهم ( پرسش از محتواي “در ميان تارنما، تفكر نقّادانه و آيا ميدانيد”. حفظ كردن معادله هاي شيميايي. حفظ كردن نام و فرمول شيميايي تركيب هاي آلي پيچيده -رسم آرايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36 در جدول تناوبي. )
 • شیمی 2 یازدهم ( پرسش از محتواي “در ميان تارنما، تفكر نقّادانه و آيا ميدانيد”. حفظ كردن معادله هاي شيميايي. حفظ كردن نام و فرمول شيميايي تركيب هاي آلي پيچيده -رسم آرايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36 در جدول تناوبي. )
 • شیمی 3 دوازدهم ( پرسش از محتواي “در ميان تارنما، تفكر نقّادانه و آيا ميدانيد”. حفظ كردن معادله هاي شيميايي. حفظ كردن نام و فرمول شيميايي تركيب هاي آلي پيچيده -رسم آرايش الكتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36 در جدول تناوبي. بر اساس برنامه درسي توليد شده در سال تحصيلي 1400 -1399 و بخشنامه ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش طرح پرسش از بخشهاي مطالعه آزاد كتاب شيمي 3( مطابق با برنامه وضعيت قرمز ) به شرح زير مجاز نيست: فصل 1 :صفحه 1 ،خود را بيازماييد صفحه 9 ،پيوند با صنعت صفحه 11 ،پيوند با زندگي صفحه 31 تا انتهاي صفحه 32. فصل 2 :از آغاز فصل تا صفحه 39 ابتداي انجام واكنش با سفر الكترون ، پيوند با زندگي صفحه 49 و 50، خود را بيازماييد صفحه 62 . فصل 3 :از آغاز فصل تا صفحه 29 ، سازه هاي يخي زيبا با ظاهري سخت اما زودگداز تا صفحه 93 ، پيوند با زندگي صفحه 93 ، با هم بينديشيم صفحه 91 و 92. فصل 4 :از آغاز فصل تا ابتداي به دنبال هواي پاك، ارزش فناوري شيميايي تا ابتداي گروه عاملي كليد سنتز مولكولهاي آلي. )

سوالات مهم در مورد حذفیات کنکور تجربی 1400

 1. حذفیات کنکور چیست؟

  معمولا هر ساله از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، بخش هایی از کتب درسی تعیین می شوند که داوطلب نیاز نیست آن ها را مطالعه کند.

 2. آیا حذفیات کنکور تجربی قطعی می باشد؟

  بله این حذفیات قطعی می باشد زیرا توسط سازمان سنجش اعلام شده است. با خیال راحت می توانید از بخش هایی که اعلام شده است، صرف نظر نمایید.

 3. آیا این حذفیات برای کنکور 1401 نیز اعمال می شود؟

  هنوز هیچ اطلاعیه ای راجب به حذفیات کنکور 1401 اعلام نشده است، به محض اعلام این حذفیات آنها را در سایت قرار خواهیم داد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه مطلب :
# برچسب ها :
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

ادامه
زمان اعلام نتایج کنکور 1401

زمان اعلام نتایج کنکور 1401

ادامه
راهنمای شرکت در آزمون جامع سنجش 1400

راهنمای شرکت در آزمون جامع سنجش 1400

ادامه
نظرات و سوالات شما
ملکا

سلام دکتر چرا چند روزه پیام میدیم جواب نمیدید؟ نگران هستیم استرس داریم به امام حسین خیلی فشار رومون هست تو روخدا جواب بدید ؟؟ هنوزم شانس تعویض وجود داره؟ من خیلی ناامیدم

دکتر فضایلی

سلام من فرصت نداشتم جواب دبم بهتون
شانس تعویق ولی خیلی کم شده ، انگار اصرار زیادی رو برگزاری هست …

فاطی

سلام اقای دکتر وقتتون بخیر .آیا با وجود اینکه فقط ۹روز تا کنکور مونده احتمال تعویق هست ؟یا نه

دکتر فضایلی

سلام
بعید میدونم در حال حاضر …

ملکا

سلام دکتر چه خبر؟ من خیلی ناامید هستم امیدی هست؟ بخدا از استرس مریض شدم تو رو خدا جواب بدید شانس تعویض وجود داره؟؟

دکتر فضایلی

سلام فعلا شانس خیلی خیلی کمی هست …

ارسال نظر و سوال

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رزور نوبت مشاوره
05137617957
09151031497