اخبار

اخبار بروز کنکور و مدارس

راهنمای شرکت در آزمون جامع سنجش 1400

راهنمای شرکت در آزمون جامع سنجش 1400

تعویق کنکور سراسری 1400

تعویق کنکور سراسری 1400

شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان کنکور 1400

شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان 1400

حذفیات کنکور تجربی 1400

حذفیات کنکور تجربی 1400

اعتراض به نتایج کنکور

روش اعتراض به نتایج کنکور 99

نفرات برتر کنکور 99

اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۹۹ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

نتایج کنکور 99

نتایج اولیه کنکور 99 اعلام شد

زمان اعلام نتایج کنکور 99

نتایج کنکور چه زمانی اعلام می شود ؟

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 99

تغییرات کتاب های درسی کنکور 99

تاریخ کنکور 99

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور سراسری ۹۹