مرور برچسب

تکرار

مطالعه و تکرار

چرا باید مطالبی را که می‌خوانیم مرور کنیم؟بدون مرور نمی‌توان انتظار داشت که در جلسه‌ی آزمون مطالب خوانده‌شده را به یاد آورید. ابتدا زمان مطالعه را تعیین کنید. مثلاً در ابتدای مطالعه با خود بگویید بعد از دو ساعت آن را متوقف خواهید کرد.…